OOG voor het MBO

OOG voor het MBO staat voor:
“Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO”
Een groep onderwijskundig strategische denkers, die hun sporen verdiend hebben binnen de BVE sector, benadert de ontwikkeling van de sector op onconventionele wijze.  Dat wil zeggen, dat gedacht wordt vanuit zowel deelnemersperspectief en de inhoud als vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering, en dat wars van instituties en instituten.

 

Kernwaarden

OOG voor het MBO opereert vanuit de volgende kernwaarden

 1. Onafhankelijk, dit houdt in:
  • Los van gevestigde belangen
  • Onderbouwd/onderwijskundig
  • Inhoudsgedreven
  • Confronterend.
 2. Pro-actief
  • Toekomstgericht en effectief
 3. Gericht op stimulering van goed beroepsonderwijs
  • Professionele sector (professionalisering van de sector)
 4. Zelfbewust en integer (zelfbewuste identiteit/ emancipatie (van de) sector

Contact

info@oogvoorhetmbo.nl

Onafhankelijke Onderwijs(advies) Groep